Podorlický skanzen Krňovice
Domovská stránka / Pro firmy

  Firemní vzdělávání

V rámci firemního vzdělávání vždy usilujeme o individuální přístup ke vzdělávacím potřebám konkrétní organizace. V samotném vzdělávacím procesu je kladen velký důraz na procvičování získaných teoretických poznatků. Maximálně usilujeme o dodržení zásady, že poměr teorie a praxe v námi nabízeném vzdělávání je 30% teoretických poznatků a 70% praktického procvičování. Využíváme metody modulové výuky, čímž předcházíme opakování stejného tématického celku ze strany více lektorů. Naše výuka je tak efektivnější a zbývá více času pro nácvik praktických dovedností. V našich kurzech je Vám k dispozici tým vysoce kvalifikovaných lektorů. Při praktických cvičeních jsou vždy přítomni dva lektoři, což výrazně zvyšuje účinnost výukového procesu. 

  Co Vás čeká, pokud se rozhodnete využít naši nabídku?

•    Analýza vzdělávacích potřeb organizace
Při firemních vzdělávacích programech začneme projekt analýzou současného stavu a definováním aktuálních potřeb, tak aby vzdělávání bylo připraveno na míru potřebám a požadavkům zadavatele a účastníků.

•    Přípravné pohovory
- s managementem o cílech vzdělávání
- s několika budoucími účastníky vzdělávacího procesu

Cílem pohovorů je zejména:
- získat informace o firemní kultuře a současném stavu firemního vzdělávání,
- poznat účastníky,
- získat přehled o jejich pracovních a osobních cílech,
- připravit na míru moduly našeho vzdělávání.

•    Návrh vzdělávacího programu
- návrh zahrnuje cíle kurzu, použité výukové metody,výstupní znalosti a dovednosti, hodinovou dotaci, zpětnou vazbu,
- připravený návrh má orientační charakter a je plně otevřen připomínkám zadavatele.

•    Schválení konečné verze vzdělávání zadavatelem

•    Realizace – používané výukové metody
- cvičení pro nácvik jednotlivých dovedností ve dvojicích i ve skupině a následná reflexe
- (skupinové) diskuse
- řešení případových studií
- hraní rolí a simulace reálných situací
- sebepoznání pomocí zpětné vazby a videozáznamu
- brainstorming
- brainwriting
- týmové hry
- videofilmy
- sebepoznávací testy
- teorie ve formě zpětné vazby

•    Závěrečný seminář
Seminář se dle dohody se zadavatelem uskuteční zpravidla v rozmezí 3 až 6 měsíců po ukončení vzdělávacího programu. Semináře se účastní zástupci zadavatele, lektoři a absolventi vzdělávacího programu.

Kontaktujte nás

Jméno a Příjmení
E-mail
Telefon
Dotaz
NA VÁŠ DOTAZ
ODPOVÍME
CO NEJDŘÍVE.
© 2011 First Class Education - firemní kurzy a vzdělávání.  Využití cookie a zpracování osobních údajů.
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.Vytvořilo Animáto
 
Financováno s pomocí
EU ESF UP dotace
 
 
 
všechna práva vyhrazena    |    mapa stránek
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informaci o cookie.