first class education

vzdělávání a poradenství

Naše služby pro váš růst

S čím vám můžeme pomoci

Firemní vzdělávání

V rámci firemního vzdělávání vždy usilujeme o individuální přístup ke vzdělávacím potřebám konkrétní organizace. V samotném vzdělávacím procesu je kladen velký důraz na procvičování získaných teoretických poznatků. Maximálně usilujeme o dodržení zásady, že poměr teorie a praxe v námi nabízeném vzdělávání je 30% teoretických poznatků a 70% praktického procvičování. Využíváme metody modulové výuky, čímž předcházíme opakování stejného tematického celku ze strany více lektorů. Naše výuka je tak efektivnější a zbývá více času pro nácvik praktických dovedností. V našich kurzech je Vám k dispozici tým vysoce kvalifikovaných lektorů. Při praktických cvičeních jsou vždy přítomni dva lektoři, což výrazně zvyšuje účinnost výukového procesu. 

Rekvalifikační kurz účetní